JMR SOLUTION SP. Z O.O. Ul. Krakowiaków 80/98 02-255 WARSZAWA
(+48) 22 846 41 25
biuro@jmr.waw.pl

Jak poprawić nawiew powietrza?

Jak poprawić nawiew powietrza?

Jak poprawić nawiew powietrza w domu?

Świeże powietrze bez przeciągów to podstawa zdrowego klimatu pomieszczeń mieszkalnych. Aby osiągnąć taki stan w domu konieczne jest zapewnienie stałej wymiany powietrza. Przede wszystkim musimy zadbać o odpowiedni nawiew, który wymusi później również i wywiew powietrza. Skutki zbyt słabej wymiany powietrza są groźne dla budynku, ale przede wszystkim dla zdrowia ludzi.

Siłą napędową wentylacji jest różnica ciśnień, która powstaje wskutek różnic temperatury powietrza zimnego na zewnątrz i ciepłego wewnątrz domu. Zużyte powietrze jest usuwane na zewnątrz przez kanały wentylacyjne, a na to miejsce napływa świeże z zewnątrz. Swobodny przepływ powietrza z pomieszczeń "czystych" (np. pokój dzienny, sypialnia) do "brudnych" (łazienka, toaleta, kuchnia) dopełnia całości.

Ograniczenie systemu wentylacji jest zjawiskiem niekorzystnym. Nieświadoma rezygnacja z wentylacji ciągnie za sobą jeszcze gorsze konsekwencje. Przede wszystkim może doprowadzić do:

> zawilgocenia pomieszczeń, które może przeistoczyć się w zagrzybienie przegród budowlanych: nadmiar pary wodnej skrapla się na powierzchniach chłodnych, np. okna, narożniki i to te miejsca najbardziej narażone są na wykwity pleśni

> powstanie zaduchu, który powoduj senność i zmęczenie ludzi przebywający w takich warunkach

> zwiększenie stężeń substancji szkodliwych skutkujące chorobami i alergiami w dłuższym okresie czasu.

 

Tylko prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie wentylacji jest w stanie zapewnić nam dostateczną ilość i jakość powietrza określanego ze względów higieniczno-sanitarnych.

UWAGA! Raz do roku warto przeprowadzić kontrolę wentylacji w domu!

Znanym i prostym do wykonania testem na prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej w domu jest test z kartką papieru. Do kratki wentylacyjnej przykładamy kartkę papieru, jeśli kratka przyciągnie kartkę to oznacza, że wentylacja działa. Jeśli zaś kartka nie zostanie przyklejona do kratki to jest to znak, że występują jakieś zaburzenia w wymianie powietrza.

Ile powietrza nawiewać do domu?

Ogólna zasada mówi, że nawiew musi być równy ilości powietrza usuniętego z budynku. W domu nie ma próżni. Wielkość strumieni powietrza nawiewanego musi być zgodna z normą PN-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej".

Ilość powietrza nawiewanego zależy od rodzaju pomieszczenia. I tak:

W KUCHNI
70 m³/h – w kuchni z oknem oraz z kuchenkę gazową lub węglową;
30 m³/h – w kuchni z oknem oraz z kuchenkę elektryczną w mieszkaniu dla 3 osób
50 m³/h – w kuchni w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
50 m³/h – w kuchni bez okna z kuchenkę elektryczną;
70 m³/h – w kuchni bez okna z kuchenkę gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną (zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m³/h)

W ŁAZIENCE
50 m³/h – w łazience z WC lub bez nieg
30 m³/h – w wydzielonym WC

W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH
15 m³/h – w pomocniczym pomieszczeniu bez okien typu spiżarnia, garderoba
30 m³/h – w pokoju mieszkalnym oddzielonym od kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub w pokoju na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub mieszkaniu.

Jak nawiewać powietrze do domu?

Doprowadzanie właściwej ilości świeżego powietrza, bez efektu przeciągu to główne założenie nawiewu. Aby zapewnić sobie komfort potrzebna jest nieprzerwana i regularna dostawa powietrza, które będzie miało również odpowiednią temperaturę i wilgotność. Współczesne domy są coraz bardziej szczelne i w niewielkim stopniu umożliwiają samoczynną wentylację, dlatego konieczne jest jej wspomaganie.

Niewystarczający nawiew lub jego brak

Kiedyś nawiew realizowany był najczęściej poprzez nieszczelności w stolarce okiennej oraz przez przepuszczalne powłoki w budynku (np. podłogi z desek). Współcześnie, kiedy to dążenia do maksymalnego zoptymalizowania energooszczędności zapoczątkowało modę na szczelne okna i dobrą izolację cieplną przegród, nawiew został zaburzony. Brak nieszczelności zmusza nas do wprowadzenia innych rozwiązań umożliwiających dopływ powietrza do domu.

Zazwyczaj są to:
> nawiewniki
- okienne
- ścienne

Nawiewniki montuje się zazwyczaj w górnej części okna lub ościeżnicy albo w kasecie rolety zewnętrznej. Można je założyć również na oknach już użytkowanych. Najlepiej jest to zlecić doświadczonemu fachowcowi. Do montażu nawiewników nadają się wszystkie rodzaje okien - drewniane, z PVC i aluminiowe oraz na oknach pionowych jak i połaciowych. Działają samoczynnie, czyli bez naszej ingerencji (wyjątkiem są modele sterowane ręcznie, które wybierane są najrzadziej) oraz bez zasilania. Ilość nawiewników jaką powinniśmy zamontować zależy od ilości potrzebnego powietrza, a więc ilości pomieszczeń w domu. Drugą, mniej popularną grupą są nawiewniki ścienne. Umieszcza się je w ścianie zewnętrznej na wysokości co najmniej 2 m od podłogi. Dostarczają odpowiednią do potrzeb ilość powietrza zewnętrznego wymuszając usuwanie równoważnej ilości powietrza zużytego, nie powodując przeciągów.

Dopływ powietrza wentylacyjnego - najczęstsze błędy:

> zbyt mała ilość nawiewników - aby dobrać odpowiednią ilość nawiewników należy zsumować ilość powietrza, jaką należy dostarczyć do danego domu (20 m3/h na osobę) i podzielić ją przez wydajność danego nawiewnika przy 10 Pa.
> utrudnienie wlotu powietrza przy nawiewniku - czasowe zamknięcie nawiewników lub zasłonięcie ich zasłonami lub innymi przesłonami okiennymi

Ile powietrza nawiewać do domu

Wśród metod doraźnych, które jednak wiążą się z brakiem możliwości kontroli, można znaleźć:

> wycięcie części uszczelek w oknach
Usunięcie kilkunastocentymterowego fragmentu uszczelki w górnej części okna zwiększy nawiew powietrza, ale trzeba pamiętać, że pozbawiamy się w ten sposób regulacji napływajacego powietrza.

> mikrowentylacja (rozszczelnianie okien)
Ustawienie ramy okna w pozycji rozszczelnienia umożliwia dopływ powietrza z zewnątrz, jednak jego ilość nie jest adekwatna do potrzeb, dlatego częst trzeba się posiłkować uchyleniem skrzydła. Wiąże się to z koniecznością pamiętania o regualrnym rozszczelnianiu oraz zamykaniu okna.

> zbyt duży nawiew
Zbyt intensywny nawiew powietrza wiąże się z odczuciem chłodu i dyskomfortem cieplnym w pomieszczeniu. Bardzo często wówczas dochodzi do groźnego procederu zaklejania kratek wentylacyjnych. Taką sytuację obserwuje się zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to wentylacja naturalna ma tendencję do nadmiernej pracy, czyli również zbyt dużego nawiewu. Jednym ze sposób poradzenia sobie z tym probleme jest wykorzystanie w przewodach wywiewnych stabilerów. Ich zadaniem jest przyblokowanie przepływu nadmiernej ilości powietrza - jeśli wywiew będzie mniejszy automatycznie zmniejszy się też nawiew.

Warto również na wlocie do pomieszczenia zamontować anemostat, który rozproszy strumień powietrza. A jak wiadomo mniejszy strumień jest mniej odczuwalny i szybciej się ogrzewa.

Prawidłowy nawiew = skuteczna wentylacja

Prawidłowo działający nawiew powietrza w domu to skuteczna jego wentylacja. A jak powszechnie wiadomo skuteczna wentylacja to zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców. Jest to zatem duża wartość, o którą należy dbać. Bez nawiewu o odpowiednich właściwościach nie ma możliwości przeprowadzenia dobrej wymiany powietrza w budynku.

Co więcej nawiew powinien być tak zorganizowany, by był nieodczuwalny dla osób znajdujących się w pomieszczeniu. Tylko wówczas możliwe jest osiągnięcie komfortu cieplnego.

Nawiew - tylko czyste powietrze

 

Współcześnie duże znaczenie ma także to, jakiej jakości powietrze trafia do naszego domu. Dlatego, jesli już zadbamy o zbilansowaną jego ilość, zacznijmy dbać także o odpowiedni skład. Jest wiele systemów oczyszczających powietrze, ale godne uwagi są urządzenia, które tworzą barierę przed zanieczyszczeniami, tak by nie trafiły one do naszych domów wcale. Przykładem mogą być filtry antysmogowe stosowane w rekuperatorach oraz gruntowy wymiennik ciepła ze złożem, które wyłapuje większość zanieczyszczeń, bakterie, wirusy i grzyby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.