JMR SOLUTION SP. Z O.O. Ul. Krakowiaków 80/98 02-255 WARSZAWA
(+48) 22 846 41 25
biuro@jmr.waw.pl

Wentylacja grawitacyjna nie działa prawidłowo?

Wentylacja grawitacyjna nie działa prawidłowo?

W większości budynków wentylacja grawitacyjna nie jest w pełni sprawna lub też w pełni wydajna.

Dzieje się tak z powodu błędów popełnionych na etapie wykonawczym lub z powodu określonych działań, często nieświadomych, mieszkańców.

Jest nim np.:

> montaż szczelnych okien bez nawiewników w domu z wentylacją grawitacyjną
> zaklejanie kratek wentylacyjnych, bo nawiewa przez nie zimne powietrze
> zanieczyszczone kratki wentylacyjne

Co dzieje się, gdy wentylacja w pomieszczeniach nie działa?

Zimą i podczas chłodnych jesiennych lub wiosennych dni kiedy nie otwiera się okien, w domu, w którym przebywają ludzie, jest bardzo zanieczyszczone powietrze. Jego wartość higieniczna jest bardzo niska, a zawartość dwutlenku węgla kilkukrotnie przewyższa dopuszczalne normy.

Oddychanie takim powietrzem objawiać się może nadmierną sennością, bólem głowy, mdłościami, kłopotami ze snem, koncentracją oraz poważniejszymi dolegliwościami ze strony układu nerwowego czy oddechowego.

Poniższy wykres obrazuje, jak wzrasta poziom dwutlenku węgla w sypialni podczas nocy. Badanie przeprowadzono w sypialni 12m2, w której były zamknięte okna i przebywały w niej dwie osoby.

 

Poziom dwutlenku węgla stopniowo wzrasta, by około godziny 5 rano osiągnąć poziom około 2700 ppmów! Dla porównania dopuszczalne normy wg WHO mówią o górnym progu 1000 ppmów, a zawartość CO2 w powietrzu zewnętrznym zwykle nie przekracza 400 ppmów.