JMR SOLUTION SP. Z O.O. Ul. Krakowiaków 80/98 02-255 WARSZAWA
(+48) 22 846 41 25
biuro@jmr.waw.pl

Montaż klap rewizyjnych

 

Oferujemy montaż klap rewizyjnych

W gotowym kanale wentylacyjnym otwór wycinany jest według dostarczonego przez producenta wzorca.

Odklejamy górną warstwę szablonu i naklejamy na kanale (lub odrysowujemy wzór na powierzchni kanału). Następnie wiercimy otwór startowy i wycinamy otwór, kierując się krawędziami szablonu.

Klapy rewizyjne muszą być zamontowane w taki sposób, aby nie doszło do obniżenia wytrzymałości i szczelności przewodów.

 

Po wykonaniu otworów parametry cieplne, akustyczne czy przeciwpożarowe nie mogą ulec zmianie.

 

W jakim celu montowane są klapy rewizyjne?

Przepisy (PN-EN 12097 z 26 września 2007 r) narzucają na nas obowiązek montażu klap rewizyjnych. Dzięki prawidłowemu doborowi wymiarów, lokalizacji oraz odpowiedniej metodzie montażu elementy umożliwią i ułatwią czyszczenie instalacji wentylacyjnej.

O czyszczeniu instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej należy myśleć już na etapie jej projektowania. Tylko odpowiednie zaplanowanie danych rozwiązań, czyli elementów rewizyjnych, pozwoli na przeprowadzenie skutecznego procesu czyszczenia podczas eksploatacji. Oczywiście, przekonują o tym przepisy - według nich wszystkie składowe systemu muszą być przystosowane do czyszczenia, łatwo dostępne i odporne na korozję.

 

Ponadto w myśl przepisów konieczne jest takie montowanie elementów rewizyjnych, aby można je było zdemontować w celu obsługi oraz czyszczenia przewodów. Jeśli montaż otworów rewizyjnych nie jest możliwy, podczas czyszczenia konieczny będzie demontaż całego elementu składowego instalacji.