JMR SOLUTION SP. Z O.O. Ul. Krakowiaków 80/98 02-255 WARSZAWA
(+48) 22 846 41 25
biuro@jmr.waw.pl

Serwis wentylacji

Czym grozi brak serwisu wentylacji?

I dlaczego profesjonalny serwis urządzeń wentylacyjnych jest bardzo ważny?

serwis wentylacji

Wentylacja

- zapewnia nam optymalne parametry powietrza, dlatego jest niezbędna zarówno w domu, jak i w biurze.

Aby działała prawidłowo, z maksymalną wydajnością, zapewniając bezpieczeństwo i nie generując nadmiernych kosztów ważnym aspektem jest aby była systematycznie i profesjonalnie serwisowana.

Serwis wentylacji

w tym czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja oraz modernizacja z pewnością daje nam mnóstwo korzyści.

 

Z kolei nie wykonywany regularnie serwis wentylacji będzie z pewnością niosło za sobą przykre skutki.

- Szczególne zagrożenie stanowi niewyczyszczona wentylacja.

W trakcie działania rozprowadza brudne, pełne kurzu i zanieczyszczeń powietrze, którym w rezultacie później oddychamy.

Naraża to bezsprzecznie nasze zdrowie, a w konsekwencji może doprowadzić do powstawania wielu groźnych chorób. Zagrożony jest niewątpliwie układ oddechowy, jak również nasza skóra, czy wzrok.

- W budynku w którym nie jest wykonywany serwis wentylacji wymiana powietrza następuje nieprawidłowo, a w rezultacie wydajność wentylacji spada.

Wentylacja nie jest w stanie utrzymać właściwej temperatury w pomieszczeniu, wymaga więcej energii, a w związku z tym rosną koszty utrzymania.

Podsumowując tracimy zdrowie i zasobność naszego portfela.

 

A przecież nie o to chodzi, prawda?

Na koniec - utrzymanie systemu wentylacji jest obowiązkiem, który wynika wprost z przepisów prawnych zgodnie z zapisami:

Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 nr 106 poz. 1126), Art. 62.1 instalacje gazowe oraz przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny być poddawane okresowej kontroli nie rzadziej nić raz do roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99) określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz. 690)