JMR SOLUTION SP. Z O.O. Ul. Krakowiaków 80/98 02-255 WARSZAWA
(+48) 22 846 41 25
biuro@jmr.waw.pl

Serwis wentylacji

Czym grozi brak serwisu wentylacji?

serwis wentylacji

Wentylacja zapewnia nam optymalne parametry powietrza. Jest niezbędna zarówno w domu, jak i w biurze.

Aby działała prawidłowo, z maksymalną wydajnością, zapewniając bezpieczeństwo i nie generując nadmiernych kosztów musi być systematycznie i profesjonalnie serwisowana.

Serwis wentylacji w tym czyszczenie, odgrzybianie, dezynfekcja oraz modernizacja daje nam mnóstwo korzyści.

 

Z kolei zaniedbanie tych czynności może skończyć się źle.

- Szczególne zagrożenie stanowi niewyczyszczona wentylacja.

W trakcie działania rozprowadza brudne, pełne kurzu i zanieczyszczeń powietrze, którym później oddychamy.

Naraża to nasze zdrowie, a w konsekwencji może doprowadzić do powstawania chorób. Zagrożony jest m.in. układ oddechowy, nasza skóra, wzrok.

- W budynku w którym nie jest wykonywany serwis wentylacji wymiana powietrza następuje nieprawidłowo: wydajność spada.

Wentylacja nie jest w stanie utrzymać właściwej temperatury w pomieszczeniu, wymaga więcej energii, a co za tym idzie rosną koszty utrzymania.

 

A przecież nie o to chodzi, prawda?

Ponadto utrzymanie systemu wentylacji jest obowiązkiem, który wynika wprost z przepisów prawnych zgodnie z zapisami:

Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 nr 106 poz. 1126), Art. 62.1 instalacje gazowe oraz przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny być poddawane okresowej kontroli nie rzadziej nić raz do roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99) określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz. 690)