JMR SOLUTION SP. Z O.O. Ul. Krakowiaków 80/98 02-255 WARSZAWA
(+48) 22 846 41 25
biuro@jmr.waw.pl

Wykonywanie izolacji przeciwwodnych i uszczelnianie betonu

Szczegóły oferowanych usług

> Uszczelnianie po wewnętrznej stronie ściany

Z reguły wykonywana jest pozioma przegroda przeciwwilgociowa. Wskutek późniejszego uszczelniania wewnętrznej powierzchni ściana w przekroju poprzecznym pozostaje jednak wilgotna. W wyniku tego
punkt rosy mogą występować na powierzchni uszczelnienia. Dlatego powinno się nakładać tynk o większej porowatości, niż tynki gipsowe, uszczelniające czy cementowe, który działa jak materiał termoizolacyjny.

Następnym, ważnym powodem stosowania porowatych hydrofobowych tynków renowacyjnych jest zasolenie muru. Mur osuszony w wyniku zastosowania poziomej przegrody przeciwwilgociowej lub pionowo nałożonej masy uszczelniającej może zawierać jeszcze duże ilości wody i tym samym również znaczne ilości rozpuszczonych soli.

Przy zastosowaniu normalnych zapraw cementowych powierzchni ścian, w wyniku dyfuzji pary wodnej dochodzi w pomieszczeniach wewnętrznych do wykrystalizowania się rozpuszczonych soli, albo na spodniej stronie tynku albo na jego powierzchni. Dochodzi do częściowego odrywania się pokrywek puszek podtynkowych lub znajdujących się na powierzchni tynku powłok malarskich.

 

Tynki renowacyjne są w stanie tak sterować mechanizmami transportu wody, żeby krystalizacja rozpuszczonych soli odbywała się w głębi tynku renowacyjnego. Ze względu na dużą ilość porów tynki renowacyjne są w stanie wchłonąć w siebie znaczne ilości soli i nie powoduje to szkód w warstwie tynku renowacyjnego.

> Pozioma przegroda przeciwwilgociowa

- metoda chemiczna

W zależności od składu i struktury porów szczególnie w murze wilgoć może podciągać w górę w wyniku oddziaływania kapilarnych mechanizmów transportu. Upraszczając, prędkość nasiąkania w materiałach budowlanych o grubszych kapilarach jest znacznie większa niż w materiałach budowlanych o drobnych kapilarach. Dla porównania posłużmy się cegłą sylikatową i betonem.

Kiedy prędkość kapilarnego transportu wody jest mniejsza, zmniejsza się również wysokość podciągania kapilarnego wody, ponieważ oddziałuje na nią silnie szybkość parowania dyfuzyjnego.

Z przedstawionej wyżej prawidłowości wypływa następujący wniosek: dzięki zastosowaniu substancji zwężających kapilary przekrój kapilarów zostaje zredukowany. Prędkość nasiąkania kapilarnego ulega spowolnieniu lub staje się pasywna. Dzięki temu mur obsycha.

 

Oprócz działania zwężającego kapilary produkty przez nas używane posiadają jeszcze dodatkową właściwość hydrofobizacji. Jak wiadomo, na powierzchniach nie hydrofobowych materiałów budowlanych pomiędzy kroplą wody i powierzchnią tylko na krótko występuje kąt przylegania, który zmierza w kierunku zera i towarzyszy temu przeważnie szybkie i całkowite zwilżenie materiału budowlanego. Poprzez hydrofobizację materiału budowlanego kąt przylegania wody (kąt zwilżania) zostaje jednak na trwałe zwiększony do > 90°. Dzięki temu dochodzi do tak zwanej depresji kapilarnej. Woda już więcej nie nasiąka przez kapilary materiału budowlanego.

> Zwalczanie pleśni

Cieplna renowacja starej substancji budowlanej i nowoczesny sposób budowania prowadzą do tworzenia prawie hermetycznych powłok budynków, w których nie odbywa się naturalna wymiana powietrza.

W wyniku takich czynności jak mycie, pranie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie żelazkiem na parę itd. dochodzi do powstawania nadmiernej wilgotności, która może być usuwana tylko przez celowe i prawidłowe wietrzenie.

W zależności od stopnia rozwoju pleśni i czasu jej występowania tynki, tapety, gipsowe materiały budowlane itp. należy w całości lub częściowo usunąć.

Podczas tych prac uwalnia się kurz i powietrze otoczenia narażone jest na zanieczyszczenie zarodnikami grzybów pleśniowych. W celu jak największego ograniczenia tego zagrożenia, materiały budowlane obficie pokrywa się odpowiednim preparatem. Zastosowana w takim preparacie kombinacja drobnocząsteczkowych środków wiążących sprawia, że zarodniki są pewnie przyklejane do podłoża.

Silikatowy komponent preparatu wiążącego zarodniki stabilizuje powierzchnię i podwyższa wartość pH. Ponadto następuje hydrofobizacja strefy przypowierzchniowej, tak że woda w stanie ciekłym nie może już wnikać w element budowlany. Do reprofilacji powierzchni ścian należy stosować materiały budowlane, które regulują wilgotność i są otwarte dyfuzyjnie. Właściwości regulowania klimatu przez tynk wyraźnie
zmniejszają zagrożenie powstawania wody kondensacyjnej na powierzchni i tym samym zapobiegają tworzeniu się środowiska sprzyjającego wzrostowi pleśni.

Często, szczególnie w przypadku elementów budowlanych, na których pleśń nie występuje zbyt długo, wystarczy pokrycie ich powierzchni odpowiednim materiałami, czy preparatami.

 

Dzięki zastosowaniu specjalnych surowców wypłukujących o działaniu grzybobójczym uzyskuje się skuteczną neutralizację pleśni.