JMR SOLUTION SP. Z O.O. Ul. Krakowiaków 80/98 02-255 WARSZAWA
(+48) 22 846 41 25
biuro@jmr.waw.pl

Pomiar parametrów przepływu powietrza

 

Oferujemy usługę pomiaru parametrów przepływu powietrza

Przy określaniu, czy parametry przepływu powietrza są prawidłowe kierujemy się norma PN-83/B-03430.

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja musi zapewnić doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, a także ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba) itp.

 

Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych czy też pomieszczeń zbiorczych w lokalach użytkowych, a także kuchni z oknem zewnętrznym musi być zapewniony za pomocą nawiewników powietrza z regulowanym stopniem otwarcia. Oprócz tego dopływ powietrza zewnętrznego może odbywać się za pomocą nawiewnej wentylacji mechanicznej.

 

Dlaczego konieczne jest dokonywanie przeglądów instalacji?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi okresowa kontrola obiektu budowlanego musi uwzględniać badania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli budynku nie rzadziej niż raz w roku. Kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).